De aanpak van PUUR

PUUR Mondzorg is een multidisciplinaire groep van tandartspraktijken. Dat betekent dus, dat u door een medisch team van specialisten behandeld wordt, zoals een tandarts, preventie-assistent(e) en mondhygiënist(e). Er gelden bij ons veel spelregels zoals we die ook kennen van andere medische praktijken, klinieken en ziekenhuizen. Zo houden we van jou een dossier bij, waarin we vastleggen wat er op welk moment gebeurd is aan je mond en gebit.

Medische anamnese

De eerste keer dat we afspreken, doen we een zogenaamde anamnese, waarmee we je dossier opstarten. Dat betekent dat we je medische staat willen weten. Dus welke medicijnen je gebruikt, of je zwanger bent, ziektes hebt, infecties, afwijkingen, etc. Want ook mondzorg is medisch en we willen voorkomen dat een bepaalde behandeling of iets dat we je toedienen in conflict is met de rest van je gezondheid of medicijngebruik. Het is ook belangrijk dat je veranderingen in je gezondheid of medicijngebruik aan ons doorgeeft. En natuurlijk brengen we ook jouw mond en gebit in kaart bij die eerste afspraak.

Periodieke afspraak

Nu we met elkaar in zee zijn gegaan, maken we ook om de zoveel tijd een controle-afspraak met elkaar. Meestal is dat elk half jaar, maar kan bij sterke en gezonde gebitten ook eens per jaar zijn. Dat beslissen we samen met jou. Belangrijk is, dat we het zo afspreken dat we eventuele gebreken zo snel mogelijk kunnen ontdekken en behandelen.

Behandelingen

Als tijdens een afspraak blijkt dat je verdere behandeling nodig hebt, dan hoor je dat meteen, maar ook alles wat daarbij hoort:

 • Waarom is de behandeling nodig?
 • Wat gebeurt er als we niet behandelen?
 • Wat houdt de behandeling in?
 • Zijn er alternatieven waar je uit kunt kiezen?
 • Verwachten we iets van jou?
 • Wat gaat het kosten en/of wordt het vergoed?

Als alles duidelijk is en we het met elkaar eens zijn over de keuze, maken we een vervolgafspraak voor de behandeling.

Urgentie

Ondanks dat we er samen met jou hard aan werken om je mond en gebit gezond en gaaf te houden, kan het toch gebeuren dat er plotseling iets aan de hand is wat om onmiddellijke behandeling vraagt, zoals bloedingen of erge pijn. Dan staan we natuurlijk dezelfde dag nog voor je klaar. Neem wel zo vroeg mogelijk contact met ons op, zodat we het goed kunnen plannen. Is het zo acuut dat het moet gebeuren buiten onze openingstijden, dan doet de plaatsvervangende praktijk de behandeling. Het kan dan wel zo zijn dat je de kosten contant moet voorschieten.

Afspraak maken

Wij hebben geen inloopspreekuur, dus voor controles en behandelingen moeten er eerst afspraken worden gepland. Als je de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, moet je deze minimaal 24 uur van tevoren verzetten of afzeggen. Dat kan alleen telefonisch. Als je op de geplande afspraak niet verschijnt brengen we dat in rekening. Dat kost €20,- per tien minuten gereserveerde tijd. Zonde van je geld, dus zorg ervoor dat je tijdig afzegt of verplaatst.

Contact

We zijn altijd bereikbaar. Overdag kan je bellen naar telefoonnummer [nummer] voor het maken, wijzigen of afzeggen van afspraken. Maar ook om vragen te stellen. Dat laatste kan ook per e-mail naar [mailadres]. Buiten onze openingstijden is er een telefonisch antwoordapparaat, dat in het geval van spoed informatie geeft over wie je op dat moment kunt bellen.

Klanttevredenheid

Met enige regelmaat meten wij de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van de wensen en behoeften van jou en andere cliënten. Maar deel je mening ook gerust op de praktijk als je daar behoefte aan hebt.

Betaling

We sturen de kosten van jouw controles en behandelingen naar je zorgverzekeraar. Die zal alles of een deel vergoeden. Afhankelijk van hoe je verzekerd bent kan er dus een nog te betalen bedrag overblijven, waarvoor we je dan een factuur sturen. Onze facturering wordt verzorgd door Anders Medical Factoring (AndersMF). Hierdoor houden we meer tijd over voor jou. Dus je ontvangt namens ons van hen de factuur. Sommige zorgverzekeraars doen het overigens zelf, dus dan ontvang je van hen de factuur.

Factuur per e-mail

AndersMF stuurt de factuur via e-mail naar je toe. In deze e-mail staat een link naar het inlogscherm van jouw persoonlijke pagina op www.mijnAndersNota.nl. Hier log je in met het factuurnummer, je postcode en je geboortedatum. Nadat je bent ingelogd, kom je bij de factuur terecht. Op de factuur staan de kosten van de behandeling en het deel dat de zorgverzekeraar heeft vergoed. Op jouw persoonlijke pagina kun je de openstaande kosten op de factuur betalen via iDeal.

Het kan gebeuren dat dit soort e-mails in je spamfolder terecht komen. Check die even als je niets ontvangen hebt. Let er ook op of we sowieso een e-mailadres van je hebben. Als je dat nog niet doorgegeven hebt, kan je daarover bellen of het per e-mail aan ons doorgeven.

Heb je er nog vragen over? Neem voor inhoudelijke vragen over de behandeling die op de factuur vermeld staan contact op met je praktijk. Voor vragen over het deel dat door de verzekeraar is vergoed, kun je natuurlijk contact opnemen met je verzekeraar. En tenslotte kun je AndersMF benaderen voor vragen over betalingen en betalingsregelingen.

AndersMF is op de volgende manieren bereikbaar:

 • Telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 085 760 6262 (lokaal tarief)
 • Stuur een e-mail naar service@mijnandersnota.nl
 • Algemene informatie en veel gestelde vragen zijn te vinden op www.mijnAndersNota.nl

Klacht

Al doen we nog zo ons best en is de kans klein dat er iets misgaat, toch kan je ergens ontevreden over zijn. Dat willen we oprecht graag weten. We staan altijd open voor commentaar en kritiek, omdat we ervan leren en onze kwaliteit verder kunnen verbeteren. Aarzel dus niet en vertel het ons. Dat kan door met ons in gesprek te gaan, maar ook door het klachtenformulier op onze website in te vullen. Als de klacht terecht en redelijk is, nemen we contact met je op en bespreken we de oplossing. Dat kan zelfs betekenen dat je garantie of een financiële tegemoetkoming krijgt.

Klacht indienen bij een externe klachtencommissie

Mochten we er onverhoopt niet uitkomen met elkaar, dan kun je een beroep doen op de KNMT Klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. Je vindt het klachtenformulier op de website van het KNMT (www.knmt.nl).

Garantie

Wij hebben voor diverse behandelingen een garantieperiode bepaald. Binnen deze periode mag je ons aanspreken op de kwaliteit van de behandeling. Wij kijken dan of je voor kosteloze reparatie of aanvullende behandeling in aanmerking komt. We nemen daar wel in mee of je regelmatig gecontroleerd wordt en je mond en gebit voldoende onderhoudt. Ook willen we niet dat er een derde behandelende partij in het spel is. We komen er in de regel zeker met elkaar uit.

We hanteren de volgende garantietermijnen:

 • 5 jaar garantie*: Kroon en brugwerk | Implantaten
 • 1 jaar garantie*: Vullingen | Prothesen | Splint
 • Geen garantie: Vullingen melkgebit | Wortelkanaalbehandeling | Relaps orthodontie | Parodontologie | Bleken

* jaarlijks vermindert het garantiebedrag met 20%. Indien er binnen 1 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 100% van de kosten van herbehandeling vergoed. Indien er binnen 1-2 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 80% vergoed. Indien er binnen 2-3 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 60% vergoed. Indien er binnen 3-4 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 40% vergoed. Indien er binnen 4-5 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 20% vergoed. Na 5 jaar vervalt de mogelijkheid op garantie.

Privacyregeling en geheimhouding

Voor ons geldt hetzelfde als voor alle andere medische behandelaars, zoals huisarts of specialist. Met hen delen we je dossier alleen met jouw toestemming. Verder staan we te allen tijde garant voor onze verantwoordelijkheid en wordt je dossier met niemand gedeeld en zorgvuldig opgeslagen en beheerd.

Welkom bij PUUR Mondzorg, wij staan graag voor je klaar