algemeen

samen of alleen

De traditionele tandartspraktijk is aan het verdwijnen. Dat heeft meerdere redenen.

de mondige burger

Het gemiddelde opleidingsniveau in Nederland is de afgelopen decennia toegenomen. Daarbovenop heeft de opkomst van het internet ervoor gezorgd dat informatie breed toegankelijk is en wordt gedeeld via sociale media. Het heeft ervoor gezorgd dat er gemakkelijker wordt vergeleken en dat men weet wat er zoal te koop is. Mensen zijn daardoor kritischer geworden en spreken organisaties aan op hun producten en diensten. En als het niet goed genoeg is gaan ze naar een ander. Dat maakt de positie van een traditionele praktijk meer afhankelijk van het geografische voedingsgebied. Maar burgers zijn ook mobieler geworden.

de invloed van verzekeraars

Misschien nog belangrijker is het veranderde speelveld. De ziekenfondsen zijn verdwenen en burgers moeten kiezen voor een verzekeraar, waaraan ze maandelijks de premie betalen. Ook kunnen ze kiezen voor aanvullende pakketten, waar ze meer voor betalen. Het heeft geleid tot een machtsverschuiving. De burger voelt dat er uit eigen zak betaald wordt en relateert dat veel directer dan voorheen aan geleverde diensten. Zorgverzekeraars willen dat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om tegen de laagst mogelijke kosten zoveel mogelijk te leveren. Voor de traditionele praktijk betekent het een stevige uitdaging om tegen lagere vergoedingen hetzelfde te leveren. Hierdoor wordt de investeringsruimte beperkt en daarmee het langetermijnperspectief.

Ketenvorming is een logisch gevolg. Het leidt tot meer schaalgrootte, inkoopkracht en gedeelde overhead. En daarmee tot meer investeringsruimte en toekomstperspectief.

puur is altijd dichtbij