Navigeer hier terug naar Tandarts

Bekendmaking overname Leeuwarden en Joure

PUUR Mondzorg is voornemens per 01-03-2023 tandartspraktijk Arda Alkema en tandarts Peter de Haan over te nemen. Deze twee tandartspraktijken hebben met het oog op zorgcontinuïteit besloten om de tandartspraktijken onder te brengen bij PUUR Mondzorg. Meer informatie over tandartspraktijk Arda Alkema en tandarts Peter de Haan te vinden op https://alkemadehaantandartsen.nl/

Voor u als cliënt van PUUR Mondzorg zal er als gevolg van de overname weinig veranderen. U zult uw mondzorg kunnen blijven ontvangen zoals u dat altijd gewend bent. De praktijken zullen alle mondzorgactiviteiten gewoon voortzetten.

Zodra de nieuwe praktijk van PUUR Mondzorg in Leeuwarden gereed is, zullen de medewerkers van PUUR Mondzorg Rollemastate en tandartspraktijk de Haan daar naartoe verhuizen. Aan de Archipelweg wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuwe en moderne tandartspraktijk.

De cliënten van Tandartspraktijk Alkema blijven op de voor hen vertrouwde locatie. Tandarts Alkema en haar team blijven mondzorg verlenen aan de Overspitting 43

Als er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht dan kunnen die per e-mail gesteld worden aan: overname@puurmondzorg.nl

Gepubliceerd op:01-02-2023