Roden

praktijkreglement

hartelijk welkom in onze praktijk!

Vrijwel iedereen weet hoe belangrijk het is om regelmatig een bezoek te brengen aan de tandarts. In het algemeen geldt, dat u twee keer per jaar de praktijk bezoekt voor een periodieke controle. Op die manier kunnen gebitsproblemen tijdig worden vastgesteld en behandeld. Ons doel is om samen met u een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden.

contact

De praktijk is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 050 501 6097. Voor het wijzigen of afzeggen van uw afspraken, kunt u eenvoudig een formulier op onze website invullen. En ook voor overige informatie of vragen kunt u terecht op onze website
Buiten de openingstijden staat het antwoordapparaat aan. Het antwoordapparaat geeft u informatie over de spoedgevallendienst.

uw eerste bezoek

Tijdens onze kennismaking verzamelen wij noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. De tandarts doet een mondonderzoek en maakt indien nodig foto’s.

medische anamnese

U wordt geacht een medische anamnese in te vullen. De tandarts zal deze gezondheidsvragenlijst met u doornemen. Voor ieders veiligheid moet u ons altijd op de hoogte houden van medische bijzonderheden zoals: zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

pijnklachten

Heeft u een pijnklacht of nabloeding? Wij helpen u, indien medisch noodzakelijk, dezelfde dag. Wij vragen u, indien mogelijk, voor 10:00 contact met ons op te nemen. Dit in verband met onze agendaplanning. Tijdens openingstijden wordt u zo veel mogelijk door uw eigen tandarts geholpen. Als de praktijk gesloten is, dan wordt u geholpen door de dienstdoende tandarts. In de meeste gevallen moet u dan contant betalen.

teamwork

De tandartsen en mondhygiënistes werken in onze praktijk samen met tandartsassistentes en preventieassistentes. Deze medewerkers assisteren de tandarts bij de stoel, maar voeren ook behandelingen en verrichtingen uit. U wordt alleen geholpen door bekwame medewerkers, in opdracht van de tandarts en met uw toestemming.

behandelingen

Als tijdens een consult blijkt dat u verdere behandeling nodig heeft, dan wordt u daarover door de tandarts geïnformeerd. Hierbij komen de volgende zaken aan de orde:

  • Waarom is de behandeling nodig?
  • Wat gebeurt er bij niet behandelen?
  • Welke medewerking wordt van u verwacht?
  • Wat is de prognose?
  • Zijn er alternatieven?
  • Wat zijn de kosten?

Wanneer u akkoord bent met het behandelplan en de begroting worden de vervolgafspraken gepland. Het maken van vervolgafspraken veronderstelt als vanzelf uw toestemming.

uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Als u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, moet u deze minimaal 24 uur van tevoren verzetten of afzeggen. Het afzeggen of verzetten van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. De kosten bedragen minimaal € 20,- voor de gereserveerde tijd.

klanttevredenheid

Met enige regelmaat meten wij de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u uw wensen te allen tijden delen met de medewerkers van de praktijk.

betalen

Onze facturen worden verzorgd door Infomedics. Hierdoor houden we meer tijd over voor u én weten we zeker dat facturatie vlot en prettig afgehandeld wordt.

het proces

Wij versturen de kosten van uw behandelingen naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt een deel van de rekening door de zorgverzekeraar vergoed. Het deel van de factuur dat niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar wordt vervolgens aan u gefactureerd. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar ontvangt u de factuur van uw zorgverzekeraar of van Infomedics.

factuur per e-mail

Infomedics stuurt de factuur via e-mail naar u toe. In deze e-mail staat een link naar de betaalpagina voor die rekening. Daar kunt u de rekening betalen met iDEAL en downloaden als pdf. Om uw privacy te beschermen ziet u op de betaalpagina alleen het bedrag en de betaaldatum. Om de rekening te downloaden, bevestigt u uw mobiele nummer. Infomedics stuurt u dan een code waarmee u de pdf van uw rekening kunt downloaden en opslaan.

  • Heeft u nog geen factuur ontvangen en staat uw e-mailadres wel goed bij ons in het systeem? Controleer dan uw ongewenste e-mailbox. De e-mail met de factuur kan hier ook in terecht komen. Voeg het e-mailadres rekening@infomedics.nl toe aan de lijst met veilige afzenders.
  • Heeft u nog geen e-mailadres aan ons doorgegeven? Geef dit dan de volgende keer dat u een afspraak heeft door bij de balie of stuur een e-mail naar uw praktijk met het juiste e-mailadres.

heeft u nog vragen?

Vragen over de behandeling
Neem voor inhoudelijke vragen over de behandeling die op de factuur vermeld staan contact op met uw praktijk.

Vragen over het vergoede deel
Voor vragen over het deel dat door de verzekeraar is vergoed, kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Vragen over betalingen en/of betalingsregelingen
Voor vragen over betalingen en betalingsregelingen kunt u contact opnemen met Infomedics.

Infomedics is op de volgende manieren bereikbaar:

klacht

Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent.

praat met uw behandelaar

Ga in gesprek met uw behandelaar. In de meeste gevallen kunnen misverstanden worden opgelost of verwachtingen worden bijgesteld. In sommige gevallen kunnen we garantie verlenen.

schriftelijke klacht indienen

Komt u er met uw behandelaar niet uit of wilt u niet in gesprek dan kunt in dat geval gebruik maken van ons klachtenformulier via de website. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is. Een klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling en zal met u op zoek gaan naar een bevredigende oplossing.

klacht indienen bij externe klachtencommissie

Heeft u al het bovenstaande geprobeerd en bent u samen niet tot een oplossing gekomen? Dan kunt u een beroep doen op de KNMT Klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. U vindt het klachtenformulier op de website van het KNMT

garantie

Wij hebben voor diverse behandelingen een garantieperiode gedefinieerd. Binnen deze periode mag u terugkomen op door ons uitgevoerde werkzaamheden en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen. Bij de beoordeling hiervan nemen wij mee of er sprake is geweest van normaal onderhoud en gebruik en regelmatig bezoek aan de tandarts. Verder wordt ook bekeken of er geen wijzigingen in het werkstuk zijn aangebracht (ook niet door derden). Mocht blijken dat een ondeugdelijke behandeling de oorzaak is van uw klacht, dan wordt deze in beginsel kosteloos opnieuw gedaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij de oorspronkelijke kosten verrekenen met een alternatief behandelplan.

5 jaar garantie*: Kroon en brugwerk | Implantaten
1 jaar garantie*: Vullingen | Prothesen | Splint
Geen garantie: Vullingen melkgebit | Wortelkanaalbehandeling Relaps orthodontie |  Parodontologie | Bleken

* jaarlijks vermindert het garantiebedrag met 20%. Indien er binnen 1 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 100% van de kosten van herbehandeling vergoed. Indien er binnen 1-2 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 80% vergoed. Indien er binnen 2-3 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 60% vergoed. Indien er binnen 3-4 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 40% vergoed. Indien er binnen 4-5 jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 20% vergoed. Na 5 jaar vervalt de mogelijkheid op garantie.

privacyregeling en geheimhouding

Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met derden. Uitsluitend op uw verzoek of met uw toestemming delen wij medische gegevens met bijvoorbeeld een specialist, huisarts of collega tandarts.