professioneel landschap

onze markt

De markt voor mondzorgprofessionals ontwikkelt zich sterk. Een grote groep babyboomers gaat met pensioen. Het vak ‘feminiseert’ en er wordt meer parttime gewerkt. Daarnaast neemt het aantal in het buitenland opgeleide professionals toe. Tegelijkertijd oefenen tandartsen op andere manieren hun beroep uit. Ze differentiëren bijvoorbeeld op tandheelkundige deelgebieden. Er wordt meer samengewerkt, zoals met mondhygiënisten en preventieassistenten. Schaalvergroting en ketenvorming zijn logische gevolgen.

ketenvorming

Ongeveer 8 procent van de praktijken behoort inmiddels tot een tandartsketen. Meestal hebben deze praktijken meerdere stoelen en gemiddeld meer dagelijkse patiënten dan solopraktijken. Door samenwerking kunnen de openingstijden worden verruimd, en gaat minder tijd verloren aan back-, mid- en front- office-taken. Dit komt de kwaliteit enorm ten goede.

gemotiveerde professionals

PUUR Mondzorg werkt met de beste professionals. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor ervaren professionals en ondersteunend personeel, starters en mensen die iets anders willen in hun carrière. PUUR Mondzorg biedt medewerkers perspectief door (bij)scholing, mogelijkheden tot verdere specialisatie, goede en fijne collega’s en modern, fris en aantrekkelijk ingerichte locaties.

brede instroom

De ervaring van tandartsen met een eigen praktijk is waardevol. PUUR Mondzorg wil ze er graag bij hebben. PUUR Mondzorg biedt perspectief, collega’s, persoonlijke vrijheid, minder administratieve lasten en ontwikkeling in het vak.

Ook nieuwe aanwas is belangrijk. Instromers doen kennis en ervaring op, en profiteren van onze investeringen in ontwikkeling en een collegiale cultuur.

uitgewogen management

PUUR Mondzorg is nooit ver weg. Toch is het werkgebied voor Nederlandse begrippen uitgestrekt. Dat vraagt enerzijds om centraal management voor het aansturen van front- en backoffice. Anderzijds staan regiocoördinatoren garant voor de ontwikkeling van regionale teams. Deze teams zijn optimaal bezet.

met een geweldig team, waar jij bij kunt horen!