strategie

vertrouwen in onze toekomst

Door de ervaring van onze oprichters, onze betrokken vakmensen en enthousiaste cliënten, durven we vooruit te kijken naar de ontwikkeling van PUUR Mondzorg als onderneming. Overtuigd als we zijn van de waarde die we toevoegen aan onze cliënten, aan ons vak en onze markt, hebben we een groeistrategie geformuleerd die gebaseerd is op:

1. multi-site

Met meerdere praktijklocaties heeft PUUR Mondzorg voldoende schaalgrootte voor een relatief lage kostenstructuur. Dat creëert investeringsruimte, die we inzetten binnenshuis voor kwaliteitsverbetering en buitenshuis voor nieuwe locaties. Zo katalyseren we onze groei. Groei in kennis, collega’s en locaties.

2. multidisciplinair

Door meerdere specialisaties en competenties aan te bieden wordt de dienstverlening tegelijk verbreed en meer gespecialiseerd, en worden cliënten goed en efficiënt geholpen. Sommige van onze specialisten werken dan ook op meerdere locaties gedurende een werkweek.

3. formule

Cliënten hebben binding met de formule als geheel. Het leidt tot stabiele multidisciplinaire dienstverlening, flexibiliteit in de bezetting en is er plaats voor zzp’ers, parttimers en instromers. Met dit brede maar ultiem gespecialiseerde team bieden we een levensfase-georiënteerde aanpak, waardoor we voor elke doelgroep de beste mondzorg kunnen bieden.

4. regionaal laboratorium

Om in iedere situatie maatwerk te leveren is een tandtechnisch laboratorium van PUUR Mondzorg altijd in de regio vertegenwoordigd. Goed opgeleide vakmensen bedienen de behandelaars met een passend werkstuk. Wanneer er overleg nodig is, is het laboratorium beschikbaar. Met de ruime ervaring in combinatie met hedendaagse mogelijkheden kan er tandtechniek worden aangeboden in de volle breedte. En omdat we elkaar goed kennen, is het altijd duidelijk wat er gevraagd wordt. Zo voorkomen we verrassingen.

5. sterke binding met onderwijs (en wetenschap)

PUUR Mondzorg is een kennisintensieve mondzorgonderneming. De binding met het onderwijs zorgt voor aanwas van gespecialiseerd talent, en verbreedt, verdiept en actualiseert aanwezige kennis. Ook kunnen we stagiairs en starters een plek bieden. Zo voeden we elkaar.

6. puur werkplezier

Door deze band met het onderwijs hebben we ruimte voor studerenden en afgestudeerden. Studenten en starters binden we aan ervaren professionals en we bieden hen mooie arbeidsvoorwaarden, een collegiale werkomgeving, ontwikkeling en perspectief. Ook voor zij-instromers hebben we gunstige overnamevoorwaarden.

7. mooie en bereikbare locaties

Aantrekkelijke locaties horen bij goed werkgeverschap en zorgen voor een vertrouwd gevoel bij cliënten. Door optimale spreiding over het verzorgingsgebied en een maximale reisduur van 20 minuten, is PUUR Mondzorg altijd dichtbij.

8. sterk en betrouwbaar merk

Een sterk merk is de basis voor de relatie en identificatie van medewerkers, cliënten, leveranciers en partners. Ook symboliseert het continuïteit en kwaliteit van dienstverlening. Ons merk staat voor wat je bij ons krijgt: PUUR Mondzorg voor een leven lang een gezonde mond en een gaaf en mooi gebit.

met een geweldig team, waar jij bij kunt horen!